Okolice Krakowa i kawa na polu golfowym w Paczótowicach

Star Ratings
4 star route rating
Corners : 4 star route rating Motorcycle Road4.0
Straights : 4 star route rating Motorcycle Road4.0
Scenery : 4 star route rating Motorcycle Road4.0
Road Surface : 4 star route rating Motorcycle Road4.0
Visibility : 3 star route rating Motorcycle Road3.0
Police Presence : green 3 Motorcycle Road3.0
Hazards : green 2 Motorcycle Road2.0

Info
Route Added By : pitus55
Date : August 31, 2012GPX - ???
Road Type : Rural
Map Key : Red = Excellent | Blue = Good | Purple = Other Recommended
August 31, 2012 - 4 star route rating Motorcycle Road4.0

Ciekawa trasa w okolicach Krakowa. Po drodze mo?na zatrzyma? si? w Paczó?towicach na polu golfowym i wypi? dobr? kaw?. Na trasie kilka odcinków z fajnymi zakr?tami. Par? z nich ?lepych. Mi?dzy Przegini? i Krzeszowicami oraz mi?dzy Kochanowem oraz Balicami po deszczu na drodze sporo b?ota. Po za tym asfalty raczej przyzwoite.


Motorcycle Traveller Avatar Image